Řád Světlonošů

Vesmír je po dlouhých tisíciletích válek studené, temné místo. Kolem vyhaslých hvězd obíhají rozervané planety, ze kterých už dávno zmizel život. Celé galaxie zůstaly neobyvatelné a temná hmota postupně požirá všechno, co nezvládl zničit eony trvající střet civilizací.

Posledním semínkem naděje zůstal řád Světlonošů. Před začátkem války se jeho členové zavázali k nemožnému úkolu, jehož rozsah si tenkrát málokdo dovedl představit. Ochránit život ve všech jeho formách a podobách. V zapomenutých koutech vesmíru založili v průběhu staletí obří genové banky a v utajení pracovali na strategiích zachování a obnovy života. Galaxie v té době kypěly životem, všude probíhal čilý obchod a jejich myšlenky byly častým terčem výsměchu. Po prvních střetech civilizací se ale nálada změnila. Pozornost obyvatel se zaměřila pouze na přežití a na řád Světlonošů se postupně zapomělo. Záznamy o jejich základnách zmizely a po začátku války si na ně už nikdo ani nevzpoměl.

Jejich nejhorší obavy se postupně naplnily. Brutální střety rozvinutých vesmírných technologií zanechaly většinu vesmíru zpustošenou. Poslední velmistr řádu s nesmírným smutkem sledoval, jak se jeho kdysi rozmanitý a barevný domov mění v neobyvatelnou poušť. Tváří v tvář nekonečnému zmaru aktivoval plán Obnova. Teď skryté základny Světlonošů postupně ožívají a rekultivační nádrže kypí aktivitou. Malé, rychlé lodě znovu brázdí celý známý vesmír a přináší s sebou naději…a život. První cíl je jasný. Planeta, kde to všechno začalo. Země.

pyroterra-01.jpg
pyroterra-02.jpg
pyroterra-03.jpg
pyroterra-04.jpg
pyroterra-05.jpg
pyroterra-06.jpg
pyroterra-07.jpg